Yhteystiedot

Correctio
Minna Jantunen
Takasenkatu 39
08150 Lohja
GSM 040 7660989
minna@correctio.fi
www.correctio.fi

Sertifikaatti

Suomen Vahvimmat

Palvelut

Oikoluku

Oikoluettaessa varmistetaan, että teksti on lauseopillisesti oikein laadittu, välimerkit ovat paikoillaan ja ettei sanoissa esiinny kirjoitusvirheitä.


Stilisointi

Stilisoitaessa pyritään saamaan koko tekstiin yhteneväinen tyyli, sekä varmistamaan tekstin sujuvuus ja ymmärrettävyys. Samalla luonnollisesti korjataan mahdolliset kirjoitus- tai välimerkkivirheet kuten oikoluettaessa.


Rakenteelliset muokkaukset

Jotta lukijan on helpompi käsitellä tuotettua informaatiota ja ymmärtää tekstin sisältö, voi joskus olla tarpeen muuttaa koko tekstin rakennetta niin, että asiat saadaan loogisempaan järjestykseen. Rakenteellisen muokkauksen yhteydessä otetaan kantaa siihen, miten tekstin eri osiot suhtautuvat toisiinsa: mitkä ovat yläotsikoita, mitkä niiden alaotsikoita, mikä on suurempi kokonaisuus ja mitkä sen osia.


Sisällön suunnittelu

Sisältöä erilaisiin viesteihin voidaan suunnitella asiakkaan antamien suuntaviivojen ja toiveiden mukaan. Tällöin asiakas itse säästyy varsinaiselta kirjoitustyöltä, mutta pääsee kuitenkin vapaasti vaikuttamaan lopputulokseen.


Puhtaaksikirjoitus

Asiakkaan käsin kirjoittama teksti kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallennetaan asiakkaan haluamaan muotoon.


Käännöstyöt

Lyhyitä tekstejä (esim. esitteitä, tuoteselosteita, käyttöohjeita tai lyriikkaa) käännetään englannista, ruotsista ja saksasta suomeen, mahdollisesti myös suomesta englantiin.


Lokalisointi

Vieraskielistä tekstiä käännettäessä ilmenee toisinaan tarve muuttaa myös tekstin sisältöä vastaamaan Suomen olosuhteita vaikkapa työsuhdeasioiden, terveydenhuollon tai verotuksen osalta. Lokalisoinnissa otetaan kantaa tekstissä esiin tulevien asioiden paikalliseen soveltuvuuteen.